FIZJOTERAPIA NEUROLOGICZNA

 

 Wskazaniem do fizjoterapii neurologicznej jest każda dysfunkcja w obrębie ośrodkowego (mózg) lub obwodowego układu nerwowego. Uszkodzenia mózgu mogą skutkować zaburzeniami w zakresie odbierania bodźców oraz ich przetwarzania. Mogą także zaburzać zdolność mózgu do  zarządzania pracą całego organizmu. Uszkodzenie nerwu obwodowego wiąże się z zaburzeniem funkcji czuciowych i ruchowych w obszarze zaopatrywanym przez dany nerw, co może objawiać się np. częściowym lub całkowitym zniesieniem możliwości wykonania ruchu (niedowład, porażenie).

 

  Dzięki plastyczności mózgu, zdolnościom regeneracyjnym, organizm człowieka wsparty odpowiednimi działaniami z zakresu fizjoterapii, potrafi odzyskać utraconą sprawność bądź wypracować pożądane mechanizmy kompensacyjne i dzięki nim osiągnąć optimum swoich możliwości funkcjonalnych.

 

Fizjoterapią  neurologiczną zajmuje się:
Anna Afeltowicz telefon  511 748 094
Arkadiusz Zduńczuk telefon  888 555 120

 

 

WSKAZANIA:

 • uraz czaszkowo-mózgowy

 • udar mózgu (wylew, zator)

 • uszkodzenie rdzenia kręgowego

 • mózgowe porażenie dziecięce

 • uszkodzenie nerwów obwodowych

 • po operacji mózgu

 • po operacji kręgosłupa

 • niedowłady i porażenia (np.nerwu twarzowego)

 

METODY TERAPII:

 • techniki i ćwiczenia z zakresu metody PNF

 • techniki i ćwiczenia z zakresu metody NDT Bobath

 • techniki terapii manualnej (mobilizacje, manipulacje stawów, punkty spustowe, techniki powięziowe)

 • masaż funkcyjny

 • masaż głęboki

 • PIR (poizometryczna relaksacja mięśni)

 • kinesiotaping (aplikacje przeciwbólowe, korygujące, stabilizujące)

 • fizykoterapia (elektroterapia, pole magnetyczne, ultradźwięki, laser)

 • indywidualne ćwiczenia realizowane z fizjoterapeutą

 • zestaw indywidualnie dobranych ćwiczeń do samodzielnej realizacji w domu

 

mapa