FIZJOTERAPIA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI

 

   Rozwój dziecka to niezwykle dynamiczny proces. W pierwszych 12 miesiącach swojego życia powiększa ono masę urodzeniową ponad 200 procent. Jego ciało i zmysły uczą się odbierać, przetwarzać i reagować na bodźce z otaczającego świata. To zwykle w tym okresie zdobywa ono umiejętność samodzielnego chodzenia.

  Jest to bardzo istotny czas w którym umiejętne obchodzenie się z niemowlęciem oraz wczesne reagowanie na wszelkie nieprawidłowości, pozwoli zmniejszyć prawdopodobieństwo powstawania między innymi wad posturalnych i uniknąć komplikacji z nimi związanych. 

    Jednym z zadań fizjoterapii niemowląt i małych dzieci jest jak najwcześniejsze rozpoznanie nawet niewielkich zaburzeń pojawiających się w pierwszych 12 miesiącach życia, ponieważ te mogą determinować powstawanie wad w okresie późniejszym, takich jak: koślawość stóp i kolan, skolioza, kręcz szyi, pogłębiona kifoza, nadmierna lordoza.

 

   Fizjoterapeuta ma możliwość wspierania rodziców odnośnie codziennej opieki nad dzieckiem, np. właściwego podnoszenia, odkładania. Przeprowadza szczegółową diagnostykę obejmującą testy zaczerpnięte z różnych metod fizjoterapeutycznych (m.in. NDT Bobath, metoda Vojty, Integracji sensorycznej), edukuje w zakresie ewentualnej terapii, oraz prowadzi terapię.

 

   Zalecone ćwiczenia dobierane są zawsze indywidualnie i często przybierają postać zabaw wspierających rozwój dziecka. Wszystko po to, by kształtować właściwe wzorce ruchowe a dziecko w konkretnym czasie (tygodniu, miesiącu życia) opanowało umiejętności takie jaki: chwytanie, obracanie, siadanie, raczkowanie, chodzenie i prezentowało je w określonej jakości.

Postępowanie takie zapewnia optymalny rozwój fizyczny w kolejnych latach.

 

Fizjoterapią  niemowląt i małych dzieci zajmuje się
Arkadiusz Zduńczuk telefon  888 555 120

 

WSKAZANIA:

 • opóźnienie rozwoju motorycznego

 • preferencje ułożeniowe

 • asymetrie (np. kręcz szyi)

 • dysproporcje napięć mięśniowych

 • wzmożone napięcie mięśniowe

 • obniżone napięcie mięśniowe

 • wcześniactwo

 • koślawość, szpotawość kolan i stóp

 • nieadekwatny poziom umiejętności ruchowych do wieku

 • przykurcze mięśniowe

 • zespoły genetyczne

 • mózgowe porażenie dziecięce

 • kraniosynostoza

 

METODY TERAPII:

 • techniki i ćwiczenia z zakresu metody NDT Bobath

 • techniki i ćwiczenia z zakresu metody Vojty

 • masaż (leczniczy, Shantala)

 • terapia manualna

 • ćwiczenia, zabawy korygujące

 • kinesiotaping

 • instruktaż ćwiczeń realizowany przez rodzica i dziecko w warunkach domowych

 

mapa