FIZJOTERAPIA TWARZOCZASZKI

(STOMATOGNATYCZNA)

 

  Prawdopodobnie ze względu na bezpośrednie unerwienie z ośrodkowego układu (mózgu) przez 12 par nerwów czaszkowych, obszar twarzy, głowy w sytuacjach zaistnienia nieprawidłowości, patologii manifestuje znaczne, a często trudne do zniesienia, uniemożliwiające codzienne funkcjonowanie dolegliwości bólowe.

  Dolegliwości te to bardzo często blokowanie żuchwy, ból, przeskakiwanie (trzaski związane z dyslokacją krążka stawowego), mrowienie, powierzchowne drętwienie “wędrujące” pomiędzy stawem skroniowo-żuchwowym, okolicą ucha, skronią, zwykle z towarzyszącym bólem odcinka szyjnego kręgosłupa i potylicy.

 

  Lata doświadczeń zdobyte w pracy w interdyscyplinarnym klinicznym zespole z chirurgami, psychologiem, logopedą dowodzą, że na dolegliwości takie cierpią zarówno osoby z progenią/retrogenią żuchwy, asymetrią budowy żuchwy jak i osoby z “idealnym zgryzem”.

Właściwe relacje łuków zębowych, ustawienie zębów, uzupełnienia protetyczne to elementy składowe prawidłowo funkcjonującego układu, które powinny być spełnione.

  Bezpośrednią przyczyną bólu w tym obszarze najczęściej jest przeciążenie, dysbalans napięć mięśniowo-powięziowych, nadmierne napięcie żwaczy (powodujące tkliwość). Zaburzenia te spowodowane mogą być urazem mechanicznym, pojedynczym incydentem typu uderzenie, upadek, jak również bruksizmem, incydentalnym lub permanentnym zaciskaniem zębów w sytuacjach stresujących, często u osób eksponowanych na długotrwały stres (trudności życiowe, trudne sytuacje zawodowe).

 

  Fizjoterapia tego obszaru kierowana jest również do osób przed, bądź w trakcie leczenia ortognatycznego, ortodontycznego. Ingerencja w relacje zębowe powinna być poprzedzona konsultacją fizjoterapeutyczną, na której przeprowadzana jest szczegółowa diagnostyka a pacjent otrzymuje ćwiczenia z zakresu autoterapii do samodzielnej realizacji. W razie rozpoznania problemu funkcjonalnego wdrażana jest terapia.

 

Fizjoterapią twarzoczaszki/stomatognatyczną zajmuje się Arkadiusz Zduńczuk telefon  888 555 120

 

WSKAZANIA:

 • przygotowanie do zabiegu ortognatycznego

 • po zabiegu ortognatycznym (bimax-dwuszczękowy, dystrakcja żuchwy, rekonstrukcja szczęki i żuchwy)

 • ból okolicy stawu skroniowo żuchwowego

 • bóle głowy

 • bruksizm

 • szumy uszne

 • częściowe lub całkowite zablokowanie żuchwy

 • przeskakiwanie żuchwy (dyslokacja krążka stawowego)

 • trzaski przy ruchach żuchwą

 • porażenie mięśni mimicznych

 • kraniosynostoza

 

METODY TERAPII:

 • techniki terapii manualnej (mobilizacje, manipulacje)

 • masaż funkcyjny

 • masaż głęboki

 • punkty spustowe

 • techniki powięziowe

 • PIR (poizometryczna relaksacja mięśni),

 • kinesiotaping (aplikacje przeciwbólowe, korygujące, stabilizujące),

 • fizykoterapia (elektroterapii, pole magnetyczne, ultradźwięki, laser)

 • indywidualne ćwiczenia realizowane z fizjoterapeutą,

 • zestaw indywidualnie dobranych ćwiczeń do samodzielnej realizacji w domu

mapa